Välkommen!

THE FELLOWSHIP FOR JESUS CHRIST MOTORCYCLE MINISTRY!

Befrielse genom (h)julen…

The Fellowship MM kör hoj med Jesus i tanken. Det är en obeskrivlig frihet att cruisa på kurviga vägar, än större frihet blev det i våra liv genom tron på Jesus, vilket vi mycket förvånat till slut kom att inse.

Att bli fri från ex. missbruk eller inre tomhet är en så stor lycka. Nu kör och lever vi med ett uppdrag, att förmedla världens bästa nyhet, för de som är intresserade.


2018-01-01: ”Vi stod vid vändpunkten…” Så är budskapet inom många självhjälpsgrupper. När man inte orkar kämpa längre, när det inte tycks finnas någon väg framåt längre, då är valet antingen kapitulation eller död. Vi valde först ”en kraft större än oss själva”, till slut insåg många av oss att det var Jesus, så vem var han? Läs mer under Nyheter….


Vill Du ha påfyllning i tanken när hojen är parkerad, läs mc-prästens bibelskola här!


-Fellowship MM är ett oberoende kristet nyktert customåkande mc-ministry som älskar & betjänar hojkulturen!

-We were established 2015!