Välkommen!

THE FELLOWSHIP FOR JESUS CHRIST MOTORCYCLE MINISTRY!

 Påfyllning i tanken när hojen är parkerad, läs på mc-prästens bibelskola här!

-Fellowship MM är ett oberoende kristet nyktert customåkande mc-ministry som älskar & betjänar hojkulturen!
-We were established 2015!