Medlemskap

VI KÖR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD?

The Fellowship MM tillämpar den vanliga proceduren inom hojkulturen för medlemskap!

Först – hur fungerar Bikerkulturen? Läs först bif. länk som dels beskriver skillnaden mellan åkklubbar och mcklubbar och dels hur sistnämna kultur generellt fungerar. Läs här: http://www.rcvsmc.net/id2.html


Vad krävs för att bli member i The Fellowship?

1) Att Du först åker med oss, så Du får känna oss och vi och mc-miljön Dig, dvs Du åker med som hangaround

2) Vill Du sedan åka vidare gäller en tid som prospect med enbart vår frontpatchlogga och prospectpatch på din väst där du guidas av en fadder, dvs en fullvärdig medlem, som kommer vara Din kontaktperson som Du alltid kan vända Dig till i framtiden. I detta skede lär vi känna Dig mer och vi alla får se ifall vi passar ihop som team.

3) Därefter kan du bli fullvärdig member om Du är en vettig person och då med väst med ditt namn, din uppgift, frontpatch och vårt enda stora ryggmärke.


VAD KRÄVS MER?

För att åka och träffa oss finns inget krav.

För att så småningom bli fullvärdig member krävs där bl.a följande!

  • vara man (är Du kvinna kan Du söka uppdraget att ingå i vårt Support Team, tryck på denna länk.)
  • vara respekterad i mc-miljön och ha en fadder som rekommenderar Dig
  • så skall du äga en egen besiktigad försäkrad custommotorcykel.
  • ha mc-körkort och vara minst 21 år
  • du skall vara nykter och drogfri jämt (några av oss är med i 12-stegs grupper),
  • vara medlem och engagerad i ett kristet samfund och tro på Jesus och vilja sprida det glada budskapet
  • älska åka hoj och vilja vara aktiv member och åka med på outreach.

Vår Guideline för The Fellowship MM!

img_0514

I vår Guideline regleras noggrannt all vår verksamhet, både internt och externt. Detta gäller allt från uppdrag i Support Team, Hangaround, Prospects och för fullvärdiga Members. Här står om allt från antagning, uppförande, åtagande, verksamheter och avtal för uppdragstagare etc.

Denna Guideline, där även vårt syfte och målsättning är angivna, är vår GPS. Om Du är nyfiken på oss, så visar vi den självklart för Dig. På detta sätt vill vi undvika problem, utan istället vara klara vad vi gör och hur vi vill handla, både intern och externt. ( Den uppdaterades 2017-03-04).

Vårt uppdrag är viktigt, eftersom vi vill förmedla tro, glädje och hopp! 

Vi i Fellowship MM har en uppgift och vi älskar hojlivet, hojkulturen och Gud!